ทำกระเป๋าจากกระป๋องน้ำอัดลม

tag :ทำกระเป๋าจากกระป๋องน้ำอัดลม ,แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี,irpct,วิชาตัดต่อวีดิโอ,ตัดต่อวีดิโอคอมพิวเตอร์ธุรกิจ